ความร่วมมือทางวิชาการ

หน่วยงาน
หัวข้อวิจัย
สถานะ
1.เหมืองแม่เมาะ กฟผ.
การศึกษาพฤติกรรมการล้าและกลศาสตร์การแตกหักของผิวเชื่อมพอกของเหล็กกล้าผสมต่ำ AISI 4340 ด้วยกรรมวิธีการเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ และกรรมวิธีการเชื่อมมิก / แมก

ได้รับอนุมัติทุนจาก กฟผ. แล้ว งบประมาณ 933,120 บาท

Effect of heat input form Second Layer at Heat Affected Zone on Resurfacing Welding Process of AISI 4340 Steel Grade เตรียม พัฒนา Proposal
โมเดลแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดเหมืองแม่เมาะ พัฒนา Proposal
2. บริษัท ผาแดง อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) จ.ตาก
การนำกลับแร่สังกะสีจากตะกอนหางแร่โรงลอยแร่ พัฒนา Proposal หัวข้อวิทยานิพนธ์ น.ศ. ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์เหมืองแร่
3. บริษัทไทยซาร์โก จำกัด จ.ภูเก็ต
การพัฒนาโลหะบัดกรีไร้สารตะกั่ว พัฒนา Proposal
การผลิตโลหะผง โดยวิธี Atomization กำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการพัฒนา Proposal
4. MTEC
การพัฒนาเสื้อเกราะกันกระสุน กำลังดำเนินงานวิจัย โดยเตรียมชิ้นงานให้ MTEC และทำการวิจัยคู่ขนานไปด้วย
5. บริษัท ซีเกต (ฮาร์ดดิส)
การวิจัย เพื่อแก้ปัญหาการเกิด Intermetallic alloy ภายในโลหะบัดกรี ของหัวอ่าน ฮาร์ดดิส พัฒนา Proposal
6. บริษัท วีก้าบอลล์ จำกัด
การหุ้มยางในลูกบาสเกตบอลด้วยเส้นด้ายชุดกาวน้ำ เสนอ Proposal ให้ สกว พิจาราณาแล้วแต่ บริษัทวีก้าบอลส์ ขอยกเลิกโครงการ
7. บริษัท พลอยกาญจน์ จำกัด จ.กาญจนบุรี
การศึกษาโมเดลคณิตศาสตร์และการสร้างเครื่องแต่และผสมทรายก่อสร้างและระบบควบคุมสำหรับเหมืองทราย พัฒนา Proposal
8. บริษัทฟูจิไมนิ่ง จำกัด จ.นครศรีธรรมราช
การแต่งแร่เหล็กปนแบไรท์ กำลังทดสอบความเป็นไปได้ และพัฒนา Proposal